Információk

1. Vásárlási feltétekek

2. Szállítási feltételek

3. Általános szerződési feltételek

4. Webshop használati útmutató

 

 

Vásárlás C+C Raktáráruházunkban :

C+C Raktáráruházunkban lakossági vásárlókat és viszonteladókat egyaránt kiszolgálunk. A készpénzes vásárlás mellett a vásárlóinknak lehetőségük van a bankkártyás fizetési módra is. Viszonteladói vásárlóink előzetes regisztráció után kedvezményesen ,nagykereskedelmi áron vásárolhatnak áruházunkban. A regisztrációhoz a következők szükségesek:

 • cégek esetében cégbírósági végzés és aláírási címpéldány
 • magánvállalkozók esetében megyei kormányhivatal járási hivatala által kiadott igazolás egyéni vállalkozók nyilvántartásba vételéről ( régebben vállalkozói igazolvány )
 • igazolás bejelentés – köteles kereskedelmi tevékenység tudomásul vételéről ( régebben működési engedély )

Helyszínen történő vásárlás esetén viszonteladóinknak sávos kedvezmények járnak az alábbiak szerint:

Bruttó 25 000-40 000 Ft között .......................1 %

Bruttó 40 001-50 000 Ft között........................2 %

Bruttó 50 001-60 000 Ft között........................3 %

Bruttó 60 001-80 000 Ft között........................4 %

Bruttó 80 001-100 000 Ft között......................5 %

Bruttó 100 000 Ft felett..................................6 %

Az első vásárlás minimum összeg bruttó 20 000 Ft.

Későbbiekben minden egyes alkalommal a minimális vásárlási érték bruttó 5.000 forint.    

Vásárlás Webshopon keresztül :

Jelenleg csak viszonteladói partnereink tudnak webshopon keresztül rendelést leadni. A webshop használatának feltétele az online regisztráció, amelyet a kezdőlapon a regisztráció fülre vagy ide (hivatkozás) kattintva tehet meg. Azon vásárlóink ,akik még nem állnak kapcsolatban velünk, az „új partner vagyok” fülre kattintva regisztrálhatnak. A regisztrációt követően kollégáink 24 órán belül felveszik Önnel a kapcsolatot és érvényesítik az ön által megadott felhasználónevet és jelszót.

 

Túrajáratban történő szállítás esetén :

Jelenleg Békés, Csongrád és Hajdú-Bihar megyében szállítunk állandó jelleggel, saját gépjárművel, kéthetes periódusban. A felsorolt megyék túrajáratunkban szereplő településeire garantálni tudjuk az ingyenes szállítást, amennyiben a megrendelés bruttó összege meghaladja a 40.000 forintot.

Futárszolgálattal történő szállítás esetén :

Amennyiben Ön nem a túrajáratban felsorolt megyék valamelyikéből szeretne rendelni, abban az esetben futárszolgálattal biztosítjuk megrendelése kiszállítását. A kiszállítás költsége az ország egész területén egységesen 5500 forint+áfa/raklap. A szállítás költségét a megrendelőknek tovább számlázzuk.

Amennyiben kérdése merül fel, bizalommal keresse ügyfélszolgálatunkat!

Mikromax.hu - ÁSZF - 2016.
Mikromax.hu
Általános Szerződési Feltételek
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül
megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási
kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával
kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére
állunk.
Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.mikromax.hu) és aldomainjein
történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan letölthető az alábbi linkről:
ÁSZF
1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
A szolgáltató neve: Mikromax Kereskedelmi Kft.
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 5600 Békéscsaba
Szerdahelyi utca 20.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@mikromax.hu
Cégjegyzékszáma: 04-09-000974
Adószáma: 10416468-2-04
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Gyulai Törvényszék cégbírósága
Telefonszámai: +36 66 438 870 , +36 20 516 44647
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-97195/2016.
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
MediaCenter Hungary Kft.
Postai cím: 6001 Kecskemét Pf. 588.
Székhely cím: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6
Telefonszám: +36 76 506 618
Fax: +36 76 575 024
E-mail : mediacenter@mediacenter.hu
2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:
2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen
Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.)
törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
2 Mikromax.hu - ÁSZF - 2016.
szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó
rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre
külön kikötés nélkül is irányadók.
2.2. A jelen Szabályzat 2016. április 6. napjától hatályos és visszavonásig
hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a
Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11
(tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak
használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával
kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop
weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha
nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat
magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja
el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.
2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak
bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal
terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy
azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és
értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS
3.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti,
hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit
megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
3.2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait
megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más
személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis.
Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más
személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott
adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért,
hibáért semminemű felelősség nem terheli.
3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó
a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a
Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE
4.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg, továbbá
megvásárolhatók a Mikromax C+C raktáráruházban (5600 Békéscsaba
Szerdahelyi utca 20). A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban
3 Mikromax.hu - ÁSZF - 2016.
értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a
házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
4.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a
termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek
eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk
felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete
miatti különbözőség miatt.
4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen
tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
4.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a
Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék
közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg
rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a
Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a
helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat
vásárlási szándékától.
4.5. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és
feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie
szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó
kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a
szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és
egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk
érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek
fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés
semmis szerződésnek tekintendő.
5. RENDELÉS MENETE
5.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba.
5.2. A bejelentkezést követően a „Termékek” menüpont alatt, 10 termékcsoport
közül lehet böngészni és rendelni.
5.3. A termékkereső panel alatt lehet név szerint rákeresni a kívánt termékre.
5.4. A termék fotójára vagy a részletek fülre kattintva további információk
jelennek meg a termékről.
5.5. A termék adatlapján találhatók a nettó és bruttó ár, valamint a karton szerinti
darabszám.
5.6. A bevásárlókocsi ikon segítségével lehet a termékeket kosárba helyezni,
mellette beállíthatjuk a kívánt darabszámot.
4 Mikromax.hu - ÁSZF - 2016.
5.7. Amennyiben a termék adatlapján a „Nincs raktáron” felirat látható, a termék
elfogyott és ezért pillanatnyilag nem rendelhető. (A termék rendelhetőségéről
pontos információt a megrendeles@mikromax.hu e-mail címen kérhet. )
5.8. A kosár tartalmát az oldal bal felső részén, a „Kosár megtekintése”
menüpontra kattintva tekintheti meg. A megrendelt termékek mennyiségét
ezen az oldalon lehet utólag megváltoztatni a következőképpen: a mennyiségi
mezőben a kívánt mennyiséget módosítjuk,majd a mellette lévő zöld frissítés
ikonra kattintva megtörténik a módosítás.
5.9. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot,
melynek típusai a következők:
5.9.1. Fizetési módok:
Személyes átvétel: Készpénzben a Szolgáltató üzlethelységében vagy a
Szolgáltató által megjelölt egyéb helyen történő átvételkor: Az áru átvételekor
történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató üzlethelységében
vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyszínen fizeti meg a termék
vételárát készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van
lehetőség.
Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül
kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés
végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek)
átvételekor.
Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló
e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg
Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult
a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.
5.9.2. Szállítási költség:
Túrajáratban történő szállítás esetén :
Jelenleg Békés, Csongrád és Hajdú-Bihar megyében szállítunk állandó
jelleggel, saját gépjárművel, kéthetes periódusban. A felsorolt megyék túrajáratunkban szereplő
településeire garantálni tudjuk az ingyenes szállítást, amennyiben a
megrendelés bruttó összege meghaladja a 30.000 forintot.
Futárszolgálattal történő szállítás esetén :
Amennyiben Ön nem a túrajáratban felsorolt megyék valamelyikéből
szeretne rendelni, abban az esetben futárszolgálattal biztosítjuk
megrendelése kiszállítását. A szállítás ingyenes, amennyiben a megrendelés
bruttó összege meghaladja 150.000 forintot. Amennyiben a megrendelés
5 Mikromax.hu - ÁSZF - 2016.
összege nem éri el a bruttó 150.000 forintot, a kiszállítás díjáról érdeklődjön
telefonon ügyfélszolgálatunknál.
5.10. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy
az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése
illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő
ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van
arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
5.11. A számlázási adatok módosításához az „Adataimban történt változás„
feliratnál az „igen” opcióra kell kattintani, majd ezután az adatok
megváltoztathatóvá válnak.
5.12. Amennyiben nem a megadott szállítási címek valamelyikére kéri a szállítást,
kattintson a megadott szállítási címek fölött található, „Egyéni” felirat előtti
üres négyzetbe, majd ezután töltse ki a kívánt szállítási adatokat.
5.13. Szállítással kapcsolatos egyéb megjegyzéseit a „Megjegyzés” rovatban
tüntetheti föl.
5.14. Ezt követően kell elfogadnia Felhasználónak a felhasználási feltételeket és az
adatvédelmi nyilatkozatot.
5.15. A megrendelést a „Megrendelés véglegesítése” gomb segítségével lehet
elküldeni.
5.16. A megrendelés véglegesítését követően visszaigazoló e-mailt küldünk a
rendeléssel kapcsolatos információkkal.
5.17. A korábbi, valamint aktuális rendeléseit az oldal tetején,a „Rendeléseim” fül
alatt tekintheti meg.
5.18. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél
alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza.
Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és
termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles
jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni.
Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A
csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.
5.19. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés véglegesítése”
gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer
ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a
megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel
kapcsolatos kívánságát.
6 Mikromax.hu - ÁSZF - 2016.
5.20. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása
előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a
bevitt adatokat.
5.21. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást
kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől
számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de
legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az
ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A
megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz,
illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé
válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás
azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg
regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem
tud üzenetet fogadni.
6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS AZ ADÁSVÉTEL TELJESÍTÉSE
6.1. A megrendelések feldolgozása a megrendelést követő első munkanapon
történik meg. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is
van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta
után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató
ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor
tudja teljesíteni a megrendelését.
6.2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 4 munkanapon
belül.
6.3. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának
átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére
köteles.
6.4. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog
vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a
vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A
kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a
vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.
6.5. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának
hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését
követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő
(Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot.
6.6. Az Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha
az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől
elállni.
6.7. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha
a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
7 Mikromax.hu - ÁSZF - 2016.
b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető
rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor -
kellett volna teljesíteni.
6.8. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert
a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről
Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett
összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.
6.9. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások
a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli
változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt
megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben
történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően
kerülhet sor!
7. ELÁLLÁS JOGA
7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá
a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a
megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás
nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen
tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási
jogát.
7.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap
elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól
eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
7.3. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja
közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
7.4. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a
vállalkozás nem vállalta e költség viselését.
7.5. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának
költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a
nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
7.6. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék
esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére
állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó
személyére szabtak.
7.7. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát
a. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás
egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó
8 Mikromax.hu - ÁSZF - 2016.
kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul
vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát
elveszíti;
b. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a
pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására
nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
d. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy
higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
e. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően
elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
f. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a
vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és
amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak
meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított
harmincadik napot követően kerül sor;
g. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes
szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a
fogyasztó a csomagolást felbontotta;
h. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések
kivételével.
7.8. Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét
követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14
napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a
szállítási díjat is.
7.9. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal
egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód
igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód
alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
7.10. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől
való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől
számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy
Szolgáltató címen leadni.
7.11. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot
megküldenie 14 napon belül.
7.12. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt
visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.
7.13. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli,
kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.
7.14. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon
többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos
fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.
9 Mikromax.hu - ÁSZF - 2016.
7.15. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett
értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és
működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett
be.
7.16. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta
az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan,
hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe
venni.
7.17. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti
Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap
segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a
postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés
alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés
esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A
megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja
vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.
7.18. Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű
használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak
megtérítése a Fogyasztót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy
napon belül a Fogyasztó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti
Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.
7.19. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.
7.20. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.
7.21. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen
Szabályzatban található elérhetőségeken.
7.22. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő
Felhasználókat illeti meg.
7.23. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a
szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e
(pl. viszonteladó partnerek).
7.24. Elállási jog gyakorlásának a menete:
7.24.1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal úgy köteles az elállási
szándékát tartalmazó elállási nyilatkozatot a Szolgáltató elérhetőségeinek
egyikére elküldeni.
7.24.2. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék
kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.
10 Mikromax.hu - ÁSZF - 2016.
Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14
napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát,
email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax
küldésének idejét veszi figyelembe.
7.24.3. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére
késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított
14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a
14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni
14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru
visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.
7.24.4. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon
többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos
fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a
szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti
időszakban is gyakorolja elállási jogát.
7.24.5. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő
időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből
vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab
kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.
8. Jótállás, szavatosság
Hibás teljesítés
A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel
meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi
követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a
szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés
időpontjában ismernie kellett.
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e
fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a
fogyasztó hátrányára tér el.
Kellékszavatosság
8.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a
vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári
Törvénykönyv szabályai szerint.
8.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel
élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó
11 Mikromax.hu - ÁSZF - 2016.
által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más
igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást
vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az
ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére
Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben
– a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra
is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az
indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
8.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?
Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem
később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.
Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két
éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
8.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági
igényét.
8.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye
érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó
igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető
vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban
már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba
már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Termékszavatosság
8.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint –
kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
8.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék
kijavítását vagy kicserélését kérheti.
8.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos
minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által
adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
8.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?
12 Mikromax.hu - ÁSZF - 2016.
Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba
hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e
jogosultságát elveszti.
8.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági
igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy
forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági
igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.
8.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági
kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági
kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta
forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal
időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából
ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot
bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és
termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem
érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése
esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó
kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
Jótállás
8.12. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó
kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a
webshopot üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles.
8.13. Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás
alapján?
A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó
részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy
annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
8.14. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
13 Mikromax.hu - ÁSZF - 2016.
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha
bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét,
hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve
termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan
nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok
a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül
megilletik.
8.15. Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes
elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély
átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből,
illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem
rendeltetésszerű használatából keletkeztek.
9. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS
9.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a
rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.
9.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával,
vagy akár csak nyugtával).
9.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a
Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).
9.4. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről
jegyzőkönyvet köteles felvenni.
9.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó
rendelkezésére kell bocsátani.
9.6. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének
teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról –
az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez
fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles
értesíteni a fogyasztót.
9.7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig
köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
9.8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést
legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze
10. VEGYES RENDELKEZÉSEK
14 Mikromax.hu - ÁSZF - 2016.
10.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe
venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy,
mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
10.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy
érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét,
jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
10.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja,
a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak.
Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli
nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem
ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy
kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben
ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
10.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
11. PANASZKEZELÉS RENDJE

11.1   Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

11.2  Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

11.3  Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

11.4  Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

11.5  A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

11.6  A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: info@hbkik.hu;

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde

E-mail cím: tunde@hkik.hu;

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu;

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu;

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Név: Dr. Óvári László

E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

11.7  A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

11.8  Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

11.9  A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

11.10  Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

12. SZERZŐI JOGOK
12.1. Miután a Mikromax.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a
Mikromax.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely
részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő
közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása,
feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
12.2. A Mikromax.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot
átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való
hivatkozással lehet.
12.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a
domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az
internetes reklámfelületeire.
12.4. Tilos a Mikromax.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek
adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak
tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás
használata, amellyel a Mikromax.hu weboldalon vagy azok bármely része
módosítható vagy indexelhető.
12.5. A Mikromax.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás
kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
12.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli
felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként
bruttó 70.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul
veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az
18 Mikromax.hu - ÁSZF - 2016.
oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást
alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.
13. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
A Mikromax Kereskedelmi Kft. internetes áruházában való vásárlás, az internetes
szolgáltatás igénybevételével jár, ezáltal előfordulhatnak technikai problémák ,váratlan
hibalehetőségek.
A szolgáltató nem vállal felelősséget az internetes kapcsolat esetleges hibáiért, így nem
felel különösen:
• bármilyen működési zavar esetén,
• bármilyen meghibásodás esetén a vételi, vagy kommunikációs vonalakon,
• bármilyen adat elvesztése esetén az internetre történő illetéktelen behatolás
esetén
14. ADATVÉDELEM
A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető ezen a linken, illetve az adatkezelési és adatvédelmi határozat ezen a linken.

Békéscsaba, 2016. április 6.

A regisztrációval kapcsolatos információk:

 • A csillaggal megjelölt adatok kitöltése kötelező.
 • A felhasználási feltelek és adatvédelmi nyilatkozat elfogadása kötelező.
 • A regisztrációt követő 24 órán belül felvesszük Önnel a kapcsolatot és visszaigazoljuk regisztrációját.
 • A visszaigazolást követően az Ön által megadott felhasználónévvel és jelszóval tudja használni a webshopot.
 • A „Profilom” menüpont alatt tudja módosítani az adatait, valamint megtekintheti a gyakran rendelt és a kedvenc termékeit.

 

 

A rendelés menete:

 

 • A bejelentkezést követően a „Termékek” menüpont alatt, 10 termékcsoport közül lehet böngészni és rendelni.
 • A termékkereső panel alatt lehet név szerint rákeresni a kívánt termékre.
 • A termék fotójára vagy a részletek fülre kattintva további információk jelennek meg a termékről.
 • A termék adatlapján találhatóak a nettó és bruttó ár, valamint a karton szerinti darabszám. A bevásárlókocsi ikon segítségével lehet a termékeket kosárba helyezni, mellette beállíthatjuk a kívánt darabszámot.
 • Amennyiben a termék adatlapján a „Nincs raktáron” felirat látható, a termék elfogyott és ezért pillanatnyilag nem rendelhető. ( A termék rendelhetőségéről pontos információt a megrendeles@mikromax.hu e-mail címen kérhet. )
 • A kosár tartalmát az oldal bal felső részén, a „Kosár megtekintése” menüpontra kattintva tekintheti meg. A megrendelt termékek mennyiségét ezen az oldalon lehet utólag megváltoztatni a következőképpen: a mennyiségi mezőben a kívánt mennyiséget módosítjuk,majd a mellette lévő zöld frissítés ikonra kattintva megtörténik a módosítás. 
 • A megrendelés véglegesítése előtt be kell állítani a fizetés és a szállítás módját, valamint itt módosíthatja a számlázási adatokat és szállítási címet.
 • A számlázási adatok módosításához az „Adataimban történt változás„ feliratnál az „igen” opcióra kell kattintani, majd ezután az adatok megváltoztathatóvá válnak.
 • Amennyiben nem a megadott szállítási címek valamelyikére kéri a szállítást, kattintson a megadott szállítási címek fölött található, „Egyéni” felirat előtti üres négyzetbe, majd ezután töltse ki a kívánt szállítási adatokat.
 • Szállítással kapcsolatos egyéb megjegyzéseit a „Megjegyzés” rovatban tüntetheti föl.
 •  Ezt követően kell elfogadnia a felhasználási feltételeket és az adatvédelmi nyilatkozatot.
 • A  megrendelést a „Megrendelés véglegesítése” gomb segítségével lehet elküldeni.
 • A megrendelés véglegesítését követően visszaigazoló e-mailt küldünk a rendeléssel kapcsolatos információkkal.
 • A korábbi, valamint aktuális rendeléseit az oldal tetején,a „Rendeléseim” fül alatt tekintheti meg.

 

További kérdés esetén forduljanak bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz!

Telefonon : +36 66 438 870 vagy  +36 20 405 3453.

E-mailen keresztül : megrendeles@mikromax.hu

Hírlevél feliratkozás: